Sessio de ball, dins l'antiga sala, vista des del pis.jpg