Interior de la sala de cinema-teatre (pati de butaques de platea i anfiteatre).jpg