Fonaments del mur del pati d'entrada a l'Ateneu, i antiga masia (ara soterrada baix el bar i sala de jocs).jpg