Antiga escola, Joan Bardina, de l'Ateneu (en la finca dels cololegis).jpg