Fotografies històriques

Extretes de la web de l'Associació de Veïns "La Unió", Barri Centre, de Sant Boi de Llobregat.

http://www.associaciodeveins.org/pg5/ateneu.htm